Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Aanbieding

Afwas borstel Felix & Toby € 8,95 € 3,95

Gastenboek

  • 07-06-2014 - Heel erg bedankt voor de snelle levering. Kan ik met...  lees meer
  • 16-04-2014 - Mijn eerste bestelling hier van een Kitty Playground is in...  lees meer
  • 04-08-2013 - Hoi, Max. Bedankt dat jij dat eten voor mijn dieren...  lees meer
Plaats een bericht

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Indien u een bestelling plaats bij Cats Corner verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 

Algemene voorwaarden Cats Corner 

Artikel 1. Definities

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;

2. Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer.

Decemac, handelsnaam Cats Corner

Telefoonnummer: 0252-676118  

E-mailadres: info@catscorner.nl

KvK-nummer: 34214790

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. In het bijzonder zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze klanten.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

3. De tekst van deze algemene voorwaarden staat  aan de klant ter beschikking via de link “algemene voorwaarden” weergegeven onder aan de webshoppagina’s.  De algemene voorwaarden kunnen via deze link worden gedownload en door de klant op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien de klant hiertoe verzoekt zullen de algemene voorwaarden kosteloos als pdf-bijlage per e-mail of in geprinte versie per reguliere post aan de klant worden toegezonden.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen zoals vermeld in de webshop zijn in Euro’s en inclusief het geldende B.T.W. tarief, tenzij anders vermeld. 

Artikel 5. Bestellen en betalen

1. Tijdens het bestelproces wordt u gevraagd te kiezen uit één van de volgende betaalmogelijkheden:

• Betaling door overschrijven

• Betaling via iDEAL 

• Contante betaling indien u de goederen bij ons afhaalt

Bovenstaande betaalmogelijkheden worden hieronder toegelicht:

Betaling door overschrijven:

Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling binnen veertien dagen over te maken naar bankrekeningnummer 5102542 t.n.v.  Cattery Decemac, Nieuw Vennep. Na ontvangst van uw betaling wordt de verzending van de door u aangekochte goederen in gang gezet. Voor buitenlandbetalingen kan u om een IBAN en een BIC worden gevraagd. Deze zijn: IBAN. NL36INGB0005102542, BIC: INGBNL2A

Betaling via iDEAL:

U kunt ook direct betalen met iDEAL mogelijkheid. Hiervoor brengen wij u geen extra kosten in rekening! 

Hoe werkt iDEAL?

Betalen met iDEAL is eenvoudig en veilig en verricht u in slechts een paar eenvoudige stappen:

* U plaatst een bestelling van een of meerdere producten 

* Kies vervolgens iDEAL als betaalmethode 

* Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt 

* U komt direct in het bekende internetbankier programma van uw bank 

* Alle betaalgegevens van uw aankoop zijn al ingevuld 

* Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed 

* U ontvangt een betaalbevestiging van uw bank 

* U keert terug naar de webwinkel CatsCorner.nl. 

Contante betaling  indien u de goederen bij ons afhaalt 

Alleen in geval u de goederen bij ons afhaalt en kiest voor betalen bij afhalen/ bezorgen kunt u het factuurbedrag contant  voldoen.

Als u deze optie bij de betaalmethode heeft ingevuld verzoeken wij u om ons, na ontvangst van uw orderbevestiging te bellen op het op de orderbevestiging genoemde telefoonnummer voor het maken van een afspraak. Cats Corner is ook buiten normale kantooruren open voor het afhalen van bestellingen.

3. Speciale transportvoorwaarden:

Voor sommige producten gelden speciale leverings- en/of betalingsvoorwaarden. Als dit het geval is dan staat dit duidelijk bij de omschrijving van het product in de webshop vermeld. De speciale leveringsvoorwaarden die vermeld staan bij de omschrijving prevaleren elk ander artikel met betrekking tot levering, betaling en betaalmethoden in deze algemene voorwaarden. 

4. Verzend- en verpakkingskosten

a. Cats Corner berekent geen kosten voor verpakkingsmateriaal

b. Voor verzend- en/of bezorgkosten worden de geldende tarieven van de door Cats Corner gebruikte vervoerders gehanteerd.

Artikel 6. Orderafhandeling

1. Nadat de klant bij Cats Corner een bestelling heeft geplaatst ontvangt de klant via e-mail, op het door de klant bij de bestelling ingevulde email adres, een orderbevestiging. Op de orderbevestiging staat een overzicht van de bestelde artikelen en de kosten hiervan. Verzendkosten (indien van toepassing) en B.T.W. staan apart gespecificeerd. Tevens staat het totaalbedrag van de bestelling (incl. B.T.W.) op de orderbevestiging afgedrukt.

2. Producten op voorraad worden direct na ontvangst van uw betaling verzendklaar gemaakt en binnen één dag aan u verzonden, tenzij u heeft gekozen voor de betaalopties ‘afhalen bij Cats Corner’ . In dat geval maken wij een telefonische afspraak.

3. Als een product niet op voorraad is ontvangt u van ons een mail met de verwachtte levertijd.

4. U krijgt altijd bericht als de levering wat langer duurt dan u van ons gewend bent, met hierbij vermeld de verwachtte levertijd.

Artikel 7. Ruilen en retourneren:

1. U heeft zeven dagen bedenktijd met betrekking tot ruilen van uw bestelling. Binnen deze periode kunt u de artikelen aan ons retour te zenden, mits deze in onbeschadigde staat zijn en in de originele verpakking. U kunt kiezen voor een ander artikel uit ons assortiment (waarbij het prijsverschil met het geretourneerde artikel wordt verrekend), of, wanneer er op dat moment niets naar uw keuze bij is, terugstorting van het door u betaalde bedrag. Houdt u er alstublieft rekening mee dat bij het retour zenden van artikelen de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende postvervoerder gelden en deze kosten voor rekening van de klant zijn. Kosten van beschadiging en vermissing zijn tevens voor uw rekening.

2.In tegenstelling tot het vermeldde in artikel 7.1 zijn de volgende artikelen nadrukkelijk van ruilen of retourneren uitgesloten.

- Alle mandjes en kussens en verwarmingskussens 

- Vervoerstassen en vervoersboxen 

- Sleepypods en accessoires voor de Sleepypod 

- Opvouwbare kattenbakken 

- Hoezen voor vervoerstassen en vervoersboxen 

- Alle mogelijke kammen en borstels, schaartjes, knippers 

- Krabtonnen, Krabpalen krabmeubels en andere krabelementen 

- Kattenbakken, kattenbak schepjes 

- Speeltunnels en speeltentjes

Deze artikelen zijn uit hygiënisch oogpunt en/of eventueel besmettingsgevaar uitgesloten van retourneren of ruilen. Cats Corner garandeert hierdoor de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen.

- Artikelen uit de opheffingsuitverkoop en de artikelen met extra feestdagen korting zijn uitgesloten van retourneren of ruilen.
- Artikelen die speciaal op maat of op bestelling gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd of worden geruild.

Artikel 8. Klachten: 

1. Heeft u klachten met betrekking tot de geleverde goederen of andere zaken? Neemt u dan binnen 48 uur contact met ons op en wij zullen er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen. 

Artikel 9. Vervoersschade:

1. Alle bestellingen worden door ons conform de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder verzonden. 

2. Mocht u een beschadigde zending ontvangen dan verzoeken wij u ons hiervan binnen 24 uur na ontvangst in kennis te stellen. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt over het retourneren van de zending en uw producten zullen kosteloos door ons vervangen worden. 

3. Let op: verzuimt u ons in te lichten m.b.t. vervoersschade of doet u dit te laat dan vervalt uw recht op garantie. 

4. Uiteraard verzoeken wij u de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder ook zelf zorgvuldig in acht te nemen. Indien retourzendingen beschadigd bij ons aankomen en niet conform de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder zijn verzonden, vervalt uw garantie en behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk stellen voor de ontstane schade. 

Artikel 10. Overeenkomst: 

1. Indien na ontvangst van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, levering van uw bestelling niet binnen vier weken heeft plaatsgevonden, heeft u het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en kunt u verzoeken om terugbetaling van het door u betaalde bedrag. 

2. Artikel 10.1 geldt uitsluitend indien door ons geen andere afspraken met u zijn gemaakt over het tijdstip van levering of als wij verzuimen u in te lichten inzake een mogelijke vertraging bij de levering van artikelen. 

Artikel 11. Prijsafwijkingen: 

1. Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen. Wij zullen u bij prijswijzigingen inlichten. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden. 

Artikel 12. Privacyverklaring:

1. Cats Corner verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden. 

Artikel 13. Contact 

1. Heeft u vragen naar aanleiding van wat u op onze site gezien of gelezen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar info@catscorner.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook bellen onder nummer 0252-676118.

Artikel 14. Toepasselijk recht:

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Cats Corner is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Voorwaarden


Indien u een bestelling plaats bij Cats Corner verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Cats Corner

Artikel 1. Definities
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
2. Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2. Identiteit van de ondernemer.
Decemac, handelsnaam Cats Corner
Telefoonnummer: 0252-676118
E-mailadres: info@catscorner.nl
KvK-nummer: 34214790


Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. In het bijzonder zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze klanten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
3. De tekst van deze algemene voorwaarden staat aan de klant ter beschikking via de link “algemene voorwaarden” weergegeven onder aan de webshoppagina’s. De algemene voorwaarden kunnen via deze link worden gedownload en door de klant op eenvoudige wijze worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien de klant hiertoe verzoekt zullen de algemene voorwaarden kosteloos als pdf-bijlage per e-mail of in geprinte versie per reguliere post aan de klant worden toegezonden.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen zoals vermeld in de webshop zijn in Euro’s en inclusief het geldende B.T.W. tarief, tenzij anders vermeld.
Artikel 5. Bestellen en betalen
1. Tijdens het bestelproces wordt u gevraagd te kiezen uit één van de volgende betaalmogelijkheden:

• Betaling door overschrijven
• Betaling via iDEAL
• Contante betaling indien u de goederen bij ons afhaalt

Bovenstaande betaalmogelijkheden worden hieronder toegelicht:
Betaling door overschrijven:
Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling binnen veertien dagen over te maken naar bankrekeningnummer 5102542 t.n.v. Cattery Decemac, Nieuw Vennep. Na ontvangst van uw betaling wordt de verzending van de door u aangekochte goederen in gang gezet. Voor buitenlandbetalingen kan u om een IBAN en een BIC worden gevraagd. Deze zijn: IBAN. NL36INGB0005102542, BIC: INGBNL2A
Betaling via iDEAL:
U kunt ook direct betalen met iDEAL mogelijkheid. Hiervoor brengen wij u geen extra kosten in rekening!

Hoe werkt iDEAL?

Betalen met iDEAL is eenvoudig en veilig en verricht u in slechts een paar eenvoudige stappen:

* U plaatst een bestelling van een of meerdere producten
* Kies vervolgens iDEAL als betaalmethode
* Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt
* U komt direct in het bekende internetbankier programma van uw bank
* Alle betaalgegevens van uw aankoop zijn al ingevuld
* Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed
* U ontvangt een betaalbevestiging van uw bank
* U keert terug naar de webwinkel CatsCorner.nl.

Contante betaling indien u de goederen bij ons afhaalt
Alleen in geval u de goederen bij ons afhaalt en kiest voor betalen bij afhalen/ bezorgen kunt u het factuurbedrag contant voldoen.

Als u deze optie bij de betaalmethode heeft ingevuld verzoeken wij u om ons, na ontvangst van uw orderbevestiging te bellen op het op de orderbevestiging genoemde telefoonnummer voor het maken van een afspraak. Cats Corner is ook buiten normale kantooruren open voor het afhalen van bestellingen.

3. Speciale transportvoorwaarden:

Voor sommige producten gelden speciale leverings- en/of betalingsvoorwaarden. Als dit het geval is dan staat dit duidelijk bij de omschrijving van het product in de webshop vermeld. De speciale leveringsvoorwaarden die vermeld staan bij de omschrijving prevaleren elk ander artikel met betrekking tot levering, betaling en betaalmethoden in deze algemene voorwaarden.

4. Verzend- en verpakkingskosten

a. Cats Corner berekent geen kosten voor verpakkingsmateriaal
b. Voor verzend- en/of bezorgkosten worden de geldende tarieven van de door Cats Corner gebruikte vervoerders gehanteerd.


Artikel 6. Orderafhandeling
1. Nadat de klant bij Cats Corner een bestelling heeft geplaatst ontvangt de klant via e-mail, op het door de klant bij de bestelling ingevulde email adres, een orderbevestiging. Op de orderbevestiging staat een overzicht van de bestelde artikelen en de kosten hiervan. Verzendkosten (indien van toepassing) en B.T.W. staan apart gespecificeerd. Tevens staat het totaalbedrag van de bestelling (incl. B.T.W.) op de orderbevestiging afgedrukt.
2. Producten op voorraad worden direct na ontvangst van uw betaling verzendklaar gemaakt en binnen één dag aan u verzonden, tenzij u heeft gekozen voor de betaalopties ‘afhalen bij Cats Corner’ . In dat geval maken wij een telefonische afspraak.
3. Als een product niet op voorraad is ontvangt u van ons een mail met de verwachtte levertijd.
4. U krijgt altijd bericht als de levering wat langer duurt dan u van ons gewend bent, met hierbij vermeld de verwachtte levertijd.Artikel 7. Ruilen en retourneren:

1. U heeft zeven dagen bedenktijd met betrekking tot ruilen van uw bestelling. Binnen deze periode kunt u de artikelen aan ons retour te zenden, mits deze in onbeschadigde staat zijn en in de originele verpakking. U kunt kiezen voor een ander artikel uit ons assortiment (waarbij het prijsverschil met het geretourneerde artikel wordt verrekend), of, wanneer er op dat moment niets naar uw keuze bij is, terugstorting van het door u betaalde bedrag. Houdt u er alstublieft rekening mee dat bij het retour zenden van artikelen de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende postvervoerder gelden en deze kosten voor rekening van de klant zijn. Kosten van beschadiging en vermissing zijn tevens voor uw rekening.

2.In tegenstelling tot het vermeldde in artikel 7.1 zijn de volgende artikelen nadrukkelijk van ruilen of retourneren uitgesloten.

- Alle mandjes en kussens en verwarmingskussens
- Vervoerstassen en vervoersboxen
- Sleepypods en accessoires voor de Sleepypod
- Opvouwbare kattenbakken
- Hoezen voor vervoerstassen en vervoersboxen
- Alle mogelijke kammen en borstels, schaartjes, knippers
- Krabtonnen, Krabpalen krabmeubels en andere krabelementen
- Kattenbakken, kattenbak schepjes
- Speeltunnels en speeltentjes

Deze artikelen zijn uit hygiënisch oogpunt en/of eventueel besmettingsgevaar uitgesloten van retourneren of ruilen. Cats Corner garandeert hierdoor de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen.

- Artikelen uit de opheffingsuitverkoop en de artikelen met extra feestdagen korting zijn uitgesloten van retourneren of ruilen.


Artikel 8. Klachten:
1. Heeft u klachten met betrekking tot de geleverde goederen of andere zaken? Neemt u dan binnen 48 uur contact met ons op en wij zullen er alles aan doen om tot een bevredigende oplossing te komen.
Artikel 9. Vervoersschade:
1. Alle bestellingen worden door ons conform de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder verzonden.
2. Mocht u een beschadigde zending ontvangen dan verzoeken wij u ons hiervan binnen 24 uur na ontvangst in kennis te stellen. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt over het retourneren van de zending en uw producten zullen kosteloos door ons vervangen worden.
3. Let op: verzuimt u ons in te lichten m.b.t. vervoersschade of doet u dit te laat dan vervalt uw recht op garantie.
4. Uiteraard verzoeken wij u de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder ook zelf zorgvuldig in acht te nemen. Indien retourzendingen beschadigd bij ons aankomen en niet conform de Algemene Voorwaarden van de postvervoerder zijn verzonden, vervalt uw garantie en behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk stellen voor de ontstane schade.

Artikel 10. Overeenkomst:
1. Indien na ontvangst van het op de orderbevestiging vermelde totaalbedrag, levering van uw bestelling niet binnen vier weken heeft plaatsgevonden, heeft u het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en kunt u verzoeken om terugbetaling van het door u betaalde bedrag.
2. Artikel 10.1 geldt uitsluitend indien door ons geen andere afspraken met u zijn gemaakt over het tijdstip van levering of als wij verzuimen u in te lichten inzake een mogelijke vertraging bij de levering van artikelen.

Artikel 11. Prijsafwijkingen:
1. Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen. Wij zullen u bij prijswijzigingen inlichten. U heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Privacyverklaring:
1. Cats Corner verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door u verstrekte adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.


Artikel 13. Contact
1. Heeft u vragen naar aanleiding van wat u op onze site gezien of gelezen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar info@catscorner.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook bellen onder nummer 0252-676118.

Artikel 14. Toepasselijk recht:
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Cats Corner is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.